НАГРАДИ ГОЛЕМИЯ БРАТ (БИГ БРАДЪР, Big Brother)
ЗА НАРУШЕНИЯ СРЕЩУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ЖИВОТ

Програма Достъп до Информация и Интернет Общество – България обявяват кампания за събиране на номинации за държавни и частни организации, които с действията си са нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите. В срок до 21-ви януари 2023 г. събираме предложения (номинации), които журито ще оцени и класира. Победителят ще бъде отличен с антинаградата "Big Brother" (Големия брат) - статуетка с войнишки ботуш, стъпил върху човешка глава.
Номинациите могат да се правят чрез Фейсбук-страницата на "Интернет общество - България" на адрес www.facebook.com/internetsocietybg или чрез имейл до организаторите (даден по-долу на главната страница).

Церемонията по връчване на антинаградата ще се проведе на 28-ми януари 2023 г. На тази дата се отбелязва и Европейския ден на защита на данните. Тогава е подписана Конвенция 108 на Съвета на Европа от 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. В Европейския съюз на този ден се провеждат тематични конференции, телевизионни и радио диспути, презентации, срещи в училища и университети, семинари и др.

Всеки може да номинира своя фаворит – държавна институция, обществена или частна структура, нарушавала правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни през изминалата 2022 година.

Тази година журито е в състав (по азбучен ред):
• Александър Кашъмов - адвокат, ръководител на правния екип на ПДИ
• Биляна Гяурова-Ветертседер - изпълнителен директор на Български институт за правни инициативи
• Венета Шопова - председател на комисията за защита на личните данни от 2007 до 2014
• Георги Киров - член на УС на "Интернет общество - България"
• доц. Георги Лозанов - медиен експерт
• д-р Гергана Жулева - изпълнителен директор на ПДИ
• Димитър Ганчев - заместник-председател на УС на "Интернет общество - България"
• адв. Ирина Алексова - юрист
• Красимир Димитров – доцент, доктор по право, бивш член на Комисията за защита на личните данни


За контакти: Програма Достъп до Информация: aip-bg.org, email: office@aip-bg.org адрес: София 1142, бул. Васил Левски 76 ет. 3 ап. 3 тел: 02-988-5062, 02-981-9791, 02-986-7709

„Интернет общество – България“: www.isoc.bg , email: isoc-bul@isoc.bg тел. 02-401-8008

Повече за антинаградата “Big Brother” - в Уикипедия. Името на антинаградите е вдъхновено от известната антиутопия на Джордж Оруел “1984". В романа Големия брат е символът на държавата, която те наблюдава и се грижи за теб, с цената на абсолютно ограничение на личната свобода във всичките й форми. Символът на антинаградата е военен ботуш, стъпкващ човешка глава.