Предишни награди

2019 г.
Награди 2019 г.

2013 г.
Награди 2013 г.

2011 г.
Награди 2011 г.

2009 г.
Награди 2009 г.

2008 г.
Награди 2008 г.
Медийно отразяване 2008 г.

2005 г.
Награди 2005 г.
2002 г.
Награди 2002 г.

Други сайтове с наградата "Големия брат": Сайтове по света