Жури

• Александър Кашъмов - адвокат, ръководител на правния екип на ПДИ
• Георги Киров - член на УС на "Интернет общество - България"
• доц. Георги Лозанов - медиен експерт
• д-р Гергана Жулева - изпълнителен директор на ПДИ
• Димитър Ганчев - заместник-председател на УС на "Интернет общество - България"
• Илия Вълков - журналист
• адв. Ирина Алексова - юрист
• Красимир Димитров – доцент, доктор по право, бивш член на Комисията за защита на личните данни
• Стефан Ангелов - адвокат от правния отдел на ПДИ
• Фани Давидова - юрист, ПДИ